Tag Archives: Zelfbeheertegels

Groen aan de buurt

De Groen aan de Buurt-aanpak biedt gemeenten begeleiding bij het actief stimuleren van burgerinitiatieven en het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering om een kwaliteitsimpuls van groen in de buurt én een lokaal netwerk van betrokken bewoners te stimuleren. Het eigenaarschap voor ideeën en uitvoering […]

Read More