Tag Archives: Vrijwilligers

Jaarvergadering november 2022

De jaarvergadering is een speciaal overleg met alle vrijwilligers, inclusief bestuur. Tijdens dit overleg bepalen we welke grote projecten we in het volgende jaar willen oppakken, wie de aanjagers zijn van projecten en we evalueren het afgelopen jaar. Hier komen ook weer zaken aan de orde als samenwerken met sponsoren, gemeente en andere belanghebbenden. En […]

Read More

Schoonmaken grindputten juli 2022

We hebben al langere tijd problemen met de afwatering van de grindputten. Het water zakt niet snel genoeg weg vanwege de kleilaag eronder. We zoeken naar een geschikte oplossing hiervoor. Wanneer er op een warme dag enthousiast gepompt wordt dan stromen de putten tot ver buiten de randen over en komen ze te diep gevuld […]

Read More

Vakantietijd 2022

Yeahhh … de schoolvakanties zijn begonnen! Dit betekent echter niet dat er geen onderhoud aan het Griftbosje nodig is. Met een kleiner groepje is het hoognodige weer gedaan op deze mooie zomeravond. De jonge aanplant heeft water gekregen, de composthoop is omgeschept en er is compost verspreid. De fruitbomen zijn gesnoeid, er is onkruid gewied […]

Read More