Tag Archives: toegangsborden

Voorkomen is beter …

Om houtrot in de toekomst te voorkomen zijn de palen van de toegangsbroden en het nog te plaatsen informatiepaneel met de waterkringloop goed in de teerverf gezet. Op de eerstvolgende werkochtend, 12 december, zullen de borden en het informatiepaneel geplaatst worden in het Griftbosje. Naast deze klussen zullen de vogelhuisjes worden schoongemaakt, wordt er bij […]

Read More

Toegangsborden in onderhoud

Geen paniek! De toegangsborden van het Griftbosje zijn slechts tijdelijk afwezig om de palen beter te beschermen tegen houtrot. Hiervoor laten we ze eerst goed drogen waarna ze een beschermende teerverflaag krijgen. Het is de bedoeling de toegangsborden op de werkochtend van 12 december weer terug te plaatsen in het Griftbosje. Deze ochtend zal, naast […]

Read More