Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje

In overleg met de Gemeente Zeist is besloten van dit prachtige Buurtinitiatief een Stichting te maken: "Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje".
De voordelen hiervan zijn dat we:

  • als zelfstandige stichting een formele gesprekspartner zijn voor de gebruikers, de vrijwilligers en derden;
  • nu een zakelijke rekening kunnen openen en zelf subsidie of fondsen kunnen aanvragen. En ook jaarlijks verantwoording over onze financiën moeten afleggen;
  • continuïteit bieden door op basis van de input van de vrijwilligers een jaarplan te maken;
  • alle activiteiten met raad en daad kunnen bijstaan.

De Stichting zal haar doel verwezenlijken door:

  • onderhoud en beheer van het terrein, waarop inmiddels een speelbeek, twee insectenhotels, een natuur-o-theek, een mini-bieb en twee picknicktafels zijn aangebracht. Daarbij is er veel aandacht voor meer en gevarieerd groen, biodiversiteit en duurzaamheid;
  • bijhouden van de website;
  • realiseren van eenvoudige natuureducatie;
  • deelnemen of faciliteren van culturele en natuurgerichte dagen zoals; NL-Doet, Struinen in de Tuinen, Peuters in het wild e.d.;
  • werven van (sponsor-)gelden om bovenstaande te kunnen realiseren.

Het stichtingsbestuur zal actief betrokken blijven bij het vrijwilligerswerk, werkzaamheden en initiatieven actief ondersteunen en minimaal 1 bestuurslid zal de vrijwilligers overleggen bijwonen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het stichtingsbestuur bestaat ook uit vrijwilligers, zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het bestuur bestaat (per 5 november 2021) uit:

Voorzitter: Lies van der Drift
Penningmeester: Jos Teunissen
Secretaris: vacature - wordt tijdelijk ingevuld door de penningmeester
Algemeen bestuurslid: Joost van Ettekoven

Het bestuur is via email te bereiken: bestuur@griftbosje.nl

KvK-nummer: 84197676
RSIN: 863129237

Vrijwilligers het Griftbosje