• Slider Image

Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje

In overleg met de Gemeente Zeist is besloten van dit prachtige Buurtinitiatief een Stichting te maken: "Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje".
De voordelen hiervan zijn dat we:

  • als zelfstandige stichting een formele gesprekspartner zijn voor de gebruikers, de vrijwilligers en derden;
  • nu een zakelijke rekening kunnen openen en zelf subsidie of fondsen kunnen aanvragen. En ook jaarlijks verantwoording over onze financiën moeten afleggen;
  • continuïteit bieden door op basis van de input van de vrijwilligers een jaarplan te maken;
  • alle activiteiten met raad en daad kunnen bijstaan.

De Stichting zal haar doel verwezenlijken door:

  • Onderhoud en beheer van het terrein, waarop inmiddels een speelbeek, twee insectenhotels, een natuur-o-theek, een mini-bieb en twee picknicktafels zijn aangebracht. Daarbij is er veel aandacht voor meer en gevarieerd groen, biodiversiteit en duurzaamheid;
  • Bijhouden van de website;
  • Realiseren van eenvoudige natuureducatie;
  • Deelnemen of faciliteren van culturele en natuurgerichte dagen zoals; NL-Doet, Struinen in de Tuinen, Peuters in het wild e.d.;
  • Omarmen van haar algemeen nut functie;
  • Werven van (sponsor-)gelden om bovenstaande te kunnen realiseren.

Bovenstaande hebben we ook vastgelegd in een Beleidsplan 2022-2025.
We hebben ook mooie flyer gemaakt om ons voor te stellen. Deze wordt o.a. verspreid bij activiteiten.

Het stichtingsbestuur is actief betrokken bij het vrijwilligerswerk, zal werkzaamheden en initiatieven actief ondersteunen en minimaal 1 bestuurslid zal de vrijwilligers overleggen bijwonen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het stichtingsbestuur bestaat ook uit vrijwilligers, zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het bestuur bestaat (per 5 november 2021) uit:

Voorzitter: Lies van der Drift
Penningmeester: Jos Teunissen
Secretaris: vacature - wordt tijdelijk ingevuld door de penningmeester
Algemeen bestuurslid: Joost van Ettekoven

Het bestuur is via email te bereiken: bestuur@griftbosje.nl

KvK-nummer: 84197676
RSIN: 863129237

Vrijwilligers het Griftbosje