• Slider Image

Privacy Policy

 

Privacy- en cookieverklaring,
Buurtinitiatief ‘t Griftbosje - Zeist

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Buurtinitiatief ‘t Griftbosje Zeist geleverde producten en diensten via onze website en andere on-line uitingen.
Buurtinitiatief ‘t Griftbosje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ons website-adres is: https://griftbosje.nl
Email adres: info@griftbosje.nl

Privacy

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser die gebruikt is, om te helpen spam te detecteren.
Van 'Vrienden van 't Griftbosje' die een donatie doen via het speciale formulier worden de gegevens die in het donatieformulier zijn ingevuld, bewaard door Mollie volgens hun privacy beleid.
Indien u een Gravatar service gebruikt, wordt een geanonimiseerde string gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd). De string kan worden gestuurd naar de Gravatar service. Hun privacy beleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw (Gravatar-) profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Verwerkt Buurtinitiatief ‘t Griftbosje Zeist ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Buurtinitiatief ‘t Griftbosje Zeist verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u vermoed dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@griftbosje.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie delen we uw gegevens

Buurtinitiatief ‘t Griftbosje Zeist verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Als u een wachtwoord reset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Buurtinitiatief ‘t Griftbosje Zeist gebonden aan de daarvoor geldende Nederlandse wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Buurtinitiatief ‘t Griftbosje Zeist zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die zich op onze website registreren, slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of (laten)verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken, bewerken of verwijderen.

Welke rechten heeft u over uw gegevens

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u ons verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven hebt. U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een verzoek naar info@griftbosje.nl
Dit bevat nooit gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve-, wettelijke- of beveiligingsdoeleinden.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, op uw verzoek.
Buurtinitiatief ‘t Griftbosje Zeist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.
Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u "Herinner mij" selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.
Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u bij ons hebt opgegeven. Beheerders hebben bijvoorbeeld toegang tot:

  • Klantinformatie, zoals uw naam en e-mailadres.
  • IP-adres, e-mailadres en ingediende gastenboekberichten.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om op uw contactverzoeken te kunnen reageren en uw gastenboekberichten te kunnen plaatsen/bewerken.

Wat we delen met anderen

We delen geen informatie met derden.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacy- en Cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen, via info@griftbosje.nl

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 3 augustus 2021