Presentatie Technasium

Dinsdag 15 maart presenteren leerlingen van het Technasium hun oplossing voor het slecht wegzakken van water uit de grindputten van het Griftbosje.

Ouders, bekenden en de opdrachtgevers zijn hierbij uitgenodigd.

De leerlingen hebben in groepjes van vier creatieve oplossingen bedacht voor een verbeterde afwatering.
Ondersteund met foto’s op de laptop en een zelf gemaakte maquette verduidelijken zij de met elkaar bedachte oplossing.
Het is leuk om de verschillende presentaties te zien en horen.
Er worden kritische vragen gesteld waardoor de leerlingen hun oplossing nog verder kunnen verduidelijken.

Een aantal van de oplossingen in grote lijnen:

- met een flexibele drainagebuis afwatering naar andere locaties in het griftbosje realiseren

- verticale boringen door de kleilagen heen doen en de boorgaten vullen met grind en filters

- meerdere bezinkgaten die met sluisjes open en dichtgezet kunnen worden

- een 2 pompen systeem waarbij een tweede pomp bij de bezinkput water weer terug om hoog brengt

De leerlingen worden door de opdrachtgevers hartelijk bedankt met een mooie fotocollage van hun werkzaamheden in het Griftbosje en een zakje bloemzaadjes.
De zaadjes staan symbool voor hun ideeën die mogen uitgroeien tot een passende oplossing.
De Breul verrast de opdrachtgevers vervolgens met verschillende lekkernijen.
Na een nabespreking van alle groepjes en hun prestaties keren de opdrachtgevers met een hoofd vol nieuwe ideeën huiswaarts.
De aangedragen oplossingen van de leerlingen zullen uiteraard met alle vrijwilligers van het Griftbosje worden gedeeld.
En wie weet wat daar dan weer uitkomt.....???

Wordt vervolgd …

Deel dit artikel op social media

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *