• Slider Image

De speelbeek

De Speelbeek is een unieke en prachtige aanwinst voor het Griftbosje welke in oktober 2018 in gebruik is genomen. Water trekt altijd en is populair bij jong en oud!
Het water wordt opgepompt door de waterpomp en loopt via de speelbeek naar de grindputten waar het weer in de grond zakt. Zie ook onderstaande afbeelding van de waterkringloop.
In het Griftbosje staat ook een informatietafel met deze afbeelding.
Hierop staat onder andere dat het water na 13 keer pompen begint te stromen.

De waterpomp:  Open of Dicht ?!

Door het enthousiaste gebruik van de waterpomp, komt het water regelmatig ver buiten de grindputten te staan.
Afhankelijk van de grondwaterstand loopt het water niet altijd snel genoeg weg. De dikke kleilaag onder het Griftbosje, een erfenis van de Grift die hier vroeger doorheen liep, helpt hier ook niet bij.
In combinatie met periodes van veel regenval kunnen de grindputten ook overvol raken.

De pomp wordt afgesloten wanneer het waterniveau te veel stijgt (en niet snel genoeg weer daalt) en dus buiten de grindputten komt te staan.
Wanneer er onderhoudswerkzaamheden gepland staan, één keer per maand, kan de pomp ook afgesloten worden om de grindputten 'droog' te laten vallen.

We streven ernaar om de pomp dagelijks open te hebben.

Begrijpelijk als uw kind(eren) teleurgesteld zijn als ze niet kunnen pompen maar we hopen door bovenstaande uitleg toch op uw begrip en dat u hiermee ook aan uw kind(eren) kunt uitleggen waarom de pomp gesloten is.