Groen aan de buurt

De Groen aan de Buurt-aanpak biedt gemeenten begeleiding bij het actief stimuleren van burgerinitiatieven en het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering om een kwaliteitsimpuls van groen in de buurt én een lokaal netwerk van betrokken bewoners te stimuleren. Het eigenaarschap voor ideeën en uitvoering ligt bij bewoners.

De projecten waar het afgelopen jaar aan is gewerkt, zijn afgelopen woensdagavond bezocht door pakweg twintig betrokken bewoners, tevens deelnemers van de projecten.

  • De moestuinen en het klauterbos van de Montessorischool Griffensteyn oogstten veel lof;
  • Couwenhoven showde haar hanging baskets met uitbundig bloeiende geraniums;
  • In het Pestersbosje is de beruchte Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) aanwezig, die tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Bewoners worden gevraagd door te geven wanneer zij de duizendknoop signaleren;
  • In het Griftbosje zijn nieuwe fruitbomen geplant en dit najaar wordt daar een speelbeek aangelegd.

Tevens werd hier een presentatie over de zelfbeheertegels gegeven. Hiervan heeft de Gemeente er 70 besteld. Deze worden gelegd bij projecten waar omwonenden beheersafspraken hebben met de gemeente. De avond werd afgesloten met een borrel in de Buitenschoolse Opvang 't Keetje.
Met dank voor de tekst en foto’s:Joost van Ettekoven

Deel dit artikel op social media

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *