• Slider Image

Donaties

Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje is een jonge, startende, non-profit organisatie. Onze enige bronnen van inkomsten zijn subsidies, fondsen en donaties.
Iedereen die zich inzet voor het Griftbosje doet dit als vrijwilliger. Inclusief het stichtingsbestuur.
Dus niemand krijgt een vergoeding voor hun werkzaamheden. Maar natuurlijk wel heel veel waardering van de andere vrijwilligers en vooral de gebruikers van het Griftbosje.

De Stichting krijgt elk jaar een basis subsidie van de Gemeente Zeist voor het dekken van de bestuurskosten, regulier onderhoud en kopen van gereedschappen of middelen (zoals bijv. schroeven of planken).
Gedurende het jaar zijn er altijd een aantal specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld aanschaf informatieborden. Hiervoor spreken we fondsen aan om voor die specifieke activiteit een bijdrage te krijgen.
Voor overige inkomsten zijn we afhankelijk van donaties van de 'Vrienden van 't Griftbosje'. Dat zijn particulieren en bedrijven die ons een warm hart toedragen en dat bevestigen met een eenmalige of terugkerende donatie.
Elk jaar legt de Stichting verantwoording af over de hele financiële huishouding. Meer hierover kunt u lezen in ons Beleidsplan 2022-2025.

We willen het voor onze 'Vrienden van 't Griftbosje' graag zo eenvoudig mogelijk maken om een bedrag over te maken naar Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje. Gebruik daarom het formulier hieronder voor uw donatie. Standaard staat in het formulier de keuze aan om een eenmalige donatie te doen, maar u kunt deze aanpassen naar per maand, per kwartaal of per jaar. Wij zijn u voor elk bedrag zeer dankbaar! En we denken nog na over hoe we iets terug kunnen doen voor onze 'Vrienden van 't Griftbosje'.

Indien u een kwitantie wilt ontvangen als bewijs van uw donatie, geef dat dan ook aan op het formulier, in het vak 'Bericht'. Ook als u wilt dat uw donatie voor een bepaald doel wordt gebruikt, kunt u dat hier aangeven.
Bij voorbaat dank!

Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje


DONATIE FORMULIER

Bedrag