Donaties

Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje is een jonge, startende, non-profit organisatie. Onze enige bronnen van inkomsten zijn subsidies, fondsen en donaties.
Iedereen die zich inzet voor het Griftbosje doet dit als vrijwilliger. Inclusief het stichtingsbestuur.
Dus niemand krijgt een vergoeding voor hun werkzaamheden. Maar natuurlijk wel heel veel waardering van de andere vrijwilligers en vooral de gebruikers van het Griftbosje.

De Stichting hoopt elk jaar subsidie te krijgen van de Gemeente Zeist voor het dekken van de beheerskosten, regulier onderhoud en kopen van gereedschappen of middelen (zoals bijv. schroeven of planken).
Daarnaast bepalen we in ons jaarplan een aantal specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld aanschaf informatieborden. Hiervoor spreken we fondsen aan om voor die specifieke activiteit een bijdrage te krijgen.
De Stichting legt per bijdrage verantwoording af aan het fonds dat voor een activiteit heeft (mee-)betaald. En elk jaar legt de Stichting verantwoording af over de hele financiële huishouding.

We hebben in het verleden ook al een aantal spontane donaties mogen ontvangen. Daar hebben we extra planten voor kunnen kopen.
We willen het voor zowel particulieren als bedrijven graag zo eenvoudig mogelijk maken om een bedrag over te maken naar Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje.
Gebruik daarom het formulier hieronder voor uw donatie.

Indien u een kwitantie wilt ontvangen als bewijs van uw donatie, geef dat dan ook aan op het formulier, in het vak 'Bericht'. Ook als u wilt dat uw donatie voor een bepaald doel wordt gebruikt, kunt u dat hier aangeven.
Bij voorbaat dank!

Stichting Buurtinitiatief het Griftbosje


DONATIE FORMULIER

Bedrag