Het Griftbosje

Het Griftbosje is begonnen als een initiatief van buurtbewoners uit Zeist-West. De opzet was om samen het verwilderde stuk groen naast de speeltuin aan de Ridderschapslaan te ontwikkelen tot een prettige plek met ruimte voor ontmoeting en natuurontwikkeling.
Een kleine groep enthousiastelingen is medio 2016 gestart met het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Vanaf augustus 2017 zijn de werkzaamheden op het terrein echt begonnen.

Omdat de oorspronkelijke ingang tussen de hondenuitlaatstrook lag, is de entree verplaatst van de Ridderschapslaan naar de Griffensteijnselaan. De oude ingang is dichtgemaakt en hier ligt nu een takkenril. In een takkenril kunnen kleine dieren een schuilplaats vinden.

Met medewerking van de gemeente, ondersteuning door de Groene Makelaar, financiële steun van diverse fondsen (zie ook onderaan deze pagina) en de fysieke hulp van onder andere scholieren in het kader van NL-Doet is ‘t Griftbosje leefbaar gemaakt. Er is en wordt heel veel werk verzet door de vrijwilligers. In de blogs kunt u de voortgang volgen.

't Griftbosje is getransformeerd naar een mooi stukje natuur dat geschikt is voor spelen, spelenderwijs leren en ontmoeten.
Daarnaast heeft het verrassend ook een bredere algemene functie gekregen met een breder bereik dan alleen omwonenden. Onder andere doordat we zijn gaan deelnemen aan activiteiten als Gluren bij de Buren, Peuters in het wild, Open tuinen route, Natuurwerkdag en NL Doet (zie ook ons Nieuwblog). Maar ook doordat 't Griftbosje gebruikt wordt door de Montessorischool voor hun buitenles. En er word gretig gebruik gemaakt van de picknick tafels voor bijv. een gezellige lunch.

Sinds oktober 2021 zijn we een stichting met de naam 'Buurtinitiatief het Griftbosje'.

Maandelijks wordt er een dagdeel gepland waarop activiteiten plaatsvinden als maaien, snoeien, onderhoud van de fruitbomen en andere werkzaamheden om de tuin een mooie speelplek te laten blijven.
Eens in de zes weken is er een overleg voor de vrijwilligers, waar gewenste ontwikkelingen in ‘t Griftbosje worden besproken en gepland.  Eens per jaar maken we een jaarplan met alle activiteiten en projecten voor het komende jaar. Kijk hier als u zelf ook vrijwilliger zou willen worden. Indien u meer wilt weten over het 't Griftbosje neem dan contact met ons op.

Wilt u of uw bedrijf 'Vriend van 't Griftbosje' worden en ons steunen met een donatie, dan kunt u dat eenvoudig doen via het donatie-formulier.